Google+ Followers

söndag 20 april 2014

Vänsterns vita män stjäl min liberala muslimska identitet

Vår omvärld som vi lever i är formad delvis av oss själva och på ett sätt som är influerat av våra livsåskådningar. Vi bär alla med oss en mental bild av våra världsåskådningar relaterat till våra livserfarenheter. Självfallet ter verkligheten sig olika ut för oss eftersom våra livserfarenheter är olika, vi tolkar vår verklighet utifrån vad vi har i bagaget, vad vi bär i ryggsäcken och i relation till vår förförståelse. Självfallet har min livsresa format mina kulturella, etniska och religiösa identiteter. Från en uppväxt i ett land där patriarkatet styr till att hamna i ett land som påstår sig bekämpa patriarkala strukturer. Från att växa upp mitt i hederskulturen med inställningen att bevara familjens heder, till ett land som påstår sig vara jämställt och är för kvinnofrigörelser. Från att vara troende muslim (utan att bära slöja) till att vara troende, liberal sekulär muslim. Tron fanns alltid kvar i mitt hjärta, dock var jag alltid kritisk mot kvinnors position i min religion, där och då, här och nu!

Hur kan vänsterns svenska vita män förstå en sådan livsresa? Hur kan de som talar så fint om demokrati och antirasism förstå en muslimsk invandrarkvinnas kamp för iscensättandet av sin liberala muslimska identitet? Kampen för att befria sig från patriarkatet utan att för den skull behöva förneka sin bakgrund. Hur kan de förstå vad kvinnoförtrycket i mellanöstern är? Hur kan de förstå känslan av att befinna sig i spänningsfältet mellan att å ena sidan vara stolt över den muslimska identiteten som man växte upp med och å andra sidan ställa sig kritisk gentemot islamismen som en ultrakonservativ men relativt ny ideologi inom islam? Och hur kan de förstå den överföring av hederskulturen som pågår i Sverige, när de växte upp trygga och alltid har varit fria, europiska, naiva ”vita” män?

Jag finner det intressant att beskåda hur vänsterns svenska vita män beter sig i sociala media. För de tycks utöva samma maktstruktur som de själva påstår sig motverka. Deras hat mot främlingsfientlighet tycks så att säga tolerera att de själva uppför sig främlingsfientligt, dock med ett gott syfte, vilket är att vara antirasister. Jag ser deras maktutövning när de negligerar min vrede och kamp, med en outtalad överenskommelse att förtiga debatten om hedersvåld, förtiga röster som vill säga att det är en stor skillnad mellan att vara liberal muslim och att vara islamist. Röster som vill varna att de som försvarar islamismen missgynnar den muslimska invandrarkvinnans strävan efter att förverkliga sin dröm om frigörelse och självförverkligande!

Den unga kristna vänstern och antirasisten Jonas Bergström, som tillhör Tro och Solidaritet, angrep mig på Twitter med anledning av att jag avslöjade att hans vän, Anna Ardin, skickade hatmejl till Södertörns högskola som protest mot utnämningen till årets alumn. I hans aggressiva uttalande anklagar han mig för att vara rasist och islamofob, något som han tillsammans med sina kamrater bestämt sig att bekämpa, oavsett bakgrund!

Man borde kanske applådera den unga kristna vita man som tycks veta vad islamofobi är och därmed tar strid gentemot det, för ett bättre samhälle. Och man skulle kanske imponeras av den goda viljan hos icke-muslimer att bekämpa isamofobin. Jo, en sådan solidaritet imponeras man av, och ett sådant samhälle som går hand i hand och slår hårt mot rasismen vill man leva i, för gott! Han är en hjälte, han är en antirasist!

Mattias Irvig, redaktionschef på Dagens Seglora, tröstar Bergström när den sistnämnde skrev att han ångrade sig att han debatterade med Gadban
"Trött på trollen som utgör hennes svans". Irvig skriver: - "Trodde hon skulle vara en dagslända, kom från ingenstans. Resonerar konstigt. Kanske något för journalisten? Frågar han Daniel Wiklander.

Wiklander, Chefredaktör på Arbetaren, noterar:- "Kritiken mot Gadban gäller att hon vill ta ifrån vissa svenska medborgare deras medborgarskap. De 70000 ungdomar förtjänar bättre än att företrädas av en odemokratiker som vrålar om de får kritik. För min del diskvalificerar det, ja, Samma om hon förslagit dödsstraff."

Wiklander blir ilsken när han får frågan om vad han har för problem med Gadban och Sara Mohammed:- "Mitt problem med de två är att den ena är en odemokratisk knäppskalle, och den andra har backat upp krav på slöjförbud som drevs av högerradikala partier i Europa som helst skulle vilja skicka henne till Irak.". Wiklander likställer nämligen förslaget om fråntagande av medborgarskap hos nysvenskar som erhållit ett svenskt medborgarskap om de begår hedersbrott med dödstraff. Det verkar som om en sådan vital del i att kunna fungera och integrera sig med majoritetsbefolkningen och lagarna i landet som Wiklander tycks ta för givet. Han visar en ambivalent inställning till demokratin, han anser mig vara odemokratisk men hans försvar av hedersförövarna tycks inte vara odemokratisk utifrån hans synvinkel. Förvisso är det fint att tala om mänskliga rättigheter, men vilkas rättigheter ska vi kämpa för att upprätthålla, de hedersförtrycktas eller hedersförövarnas?

Det som dessa svenska vänsterns vita män inte ser är den främlingsfientliga inställningen som präglar deras agerande. De saknar visserligen självinsikten och vågar slänga ur sig nedsättande, nedvärderande och hatiska ord. De ser nämligen inte maktmönstret i sitt uttalande, de har valt att sätta mig i det rasistiska, odemokratiska och islamofobiska facket och de har bestämt sig för att inte ta mig på allvar genom att hånas och kränkas i sociala media utan att visa någon som helst respekt för min integritet.

Det som dessa vänsterns vita män inte ser är att deras beteende försvårar invandrarkvinnors möjligheter att göra sin röst hört. De försvårar den muslimska invandrarkvinnans möjligheter att våga säga från i det sociala rummet när de brännmärker och stigmatiserar andras åsikter. Deras arroganta inställning eftersträvar en fullständig makt över det talade ordet i Sverige, där den liberala muslimska invandrarkvinnan varken får vara med eller tas på allvar. För att få medhåll använder de sig av konspirationsteorier som odemokratisk, islamofobi och rasism.

Det som dessa vänsterns svenska vita män inte förstår är att debatten om hedersvåld handlar varken om hat, rasism, odemokrati eller islamofobi, utan snarare om utsatthet och maktlöshet som en grupp individer upplever utan att få mod att bryta mönstret.

Vänstern utgår visserligen från argumentet att människor inom religiösa grupper är de som står längst ner på samhällsstegen och utsätts för makten, snarare än att religionen har makten i samhället i dag. De är de svagaste i samhället som skall försvaras. Men det som de inte förstår är att de gör dessa religiösa grupper till representanter för muslimer, medan liberala muslimer hamnar i skymundan. Det oroar mig verkligen att vakna upp i ett Sverige där vänsterns vita män utgör ett verktyg som sprider islamistiska föreställningar och spelas in i islamisternas händer. Det oroar mig verkligen att vakna upp i ett Sverige där icke beslöjade kvinnor anses vara islamofober och kvinnor som inleder utomäktenskapliga relationer anses vara horor.

Nåväl, vår omvärld styrs ju av våra livsåskådningar och livserfarenheter. I vår omvärld ser jag att det dominerar en outtalad konsensus, där vänstern står vid de svagaste i samhället. Nu räknar vi med att vänsterns nya kamp skall vara att iscensätta den islamistiska identiteten och försvara ultrakonservativa islamister till varje pris och därmed motverka drömmen om ett sekulärt islam som säkerligen många liberala muslimer tror på.

Vilka är de svagaste i det här samhället egentligen?


söndag 13 april 2014

Hatmejl till Södertörns högskola i samband med nomineringen till ÅretsalumnEfter att stormen lugnat ner sig. Efter att det fria ordet vann över de destruktiva, odemokratiska viljor som inte tolererar oliktänkande. Efter att jag fick inblick över det hatet som kommer från den religiösa muslimska organisationen ”unga muslimer”, några självgoda ”Anti- Rasister” och så kallade ”Fi-feminister” har jag insett vikten av att publicera dessa hatmejl, framförallt för att synliggöra detta för allmänheten och därtill reflektera över vilket Sverige vi vill leva i!


PS:
•Mejlen är ALLMÄN HANDLING.
•Hatkampanjen kommit även till uttryck bl.a. i form av en petition: Protestlista mot tilldelningen av årets alumn på Södertörn :http.://www. skrivunder. eom/protestlista mot t: illdRlniGCfen av axets a I mm * pa s od er tor: n. Som är borttagen nu.


Årets alumnutmärkelse Noor Al Nassef:

Hej,
Jag går lärarutbildningen (F-3) på Södertörns högskola och skriver till er med anledning av er chockerande nyhet att årets alumn-utmärkelse går till Hanna Gadban. Jag godtar inte alls er motivering till hennes utmärkelse på skolans hemsida. Högskolan som väldigt ofta skyltar om hur det är en plats med stor mångfald tänker nästa vecka ge alumnpriset till en person som bidrar till islamofobins spridning. Jag som muslimsk slöjbärande student känner mig ytterst kränkt och kan inte längre identifiera mig med min skolas värderingar. Hanna Gadban påstår att slöjan är en pedofilsymbol och har även föreslagit att personer med invandrarbakgrund som begår brott ska fråntas sitt svenska medborgarskap. Om det är svårt att förstå allvaret i det här så kan ni låtsas att hon spred antisemitiska uttalanden istället och fråga er om det skulle vara lika klart för er att tilldela henne årets alumnutmärkelse.
MVH
Noor Nassef


Vbf: Gällande firande av islamofob


Hej!
Mitt namn är Mustafa Al-Sayed Issa och är ordförande för Sveriges Unga Muslimer.
Det har kommit till min kännedom att Södertörns Högskola planerar att utdela utmärkelsen "Årets Alumn" till Hanna Gadban. En person som är väldigt problematisk på många olika sätt.

Hon kränker tusentals muslimska kvinnor när hon hävdar att slöja är en "pedofilsymboF'. Hon har förslagit att personer med invandrarbakgrund som begår brott ska fråntas sitt svenska medborgarskap.
Menar ni att det är ok att årets alumn 2013 är en person som kort och koncist delar Sverigedemokraternas världsbild?
Ni skriver att hon är "..en bra ambassadör för Södertörns Högskola", menar ni det verkligen? T ycker ni att hon "förkroppsligar" högskolans profilfråga "Medborgerlig bildning" ?
Jag väntar ivrigt på förklaring!
Hälsningar!

Mustafa Al-Sayed Issa Ordförande
Sveriges Unga Muslimer Kapellgränd 10, 116 25 Stockholm
www. unaamusiimer. se


Från: "Mehrtab Motawas"
Datum: 28 september 2013 02:40:39
Ämne: Alumnpriset 2013

Jag har blivit informerad om att Ni på Södertörns högskola ska dela ut Alumnpriset 2013 till samhällsdebattören Hanna Gadban. Detta upplever jag och oerhört många andra antirasister och feminister som en oerhört stark symbolisk handling! Här är en debattartikel som jag publicerade i Feministiskt perspektiv idag:
http://femiiiistisktperspektiv.se/2013/09/27/hedersdebatten--ar-ett-krig-mot-terrorisriie3i/
Det är inte så att jag på något sätt ifrågasätter att Gadban kan vara en mycket engagerad grundskolelärare och duktig student. Det jag vänder mig emot är Er motivering att hon är "förebild för andra studenter" och att hon "i handling och personlighet förkroppsligar Södertörns högskolas profilfråga: 'Medborgerlig bildning!'"

file:///C:/Users/shkhwl 12/AppData/Local/Temp/notesCFFBDF/~web 1864.htm 2013-10-07

Står Södertörns högskola verkligen för att Sverige har varit ett monokultureilt land som har blivit mångkulturellt och att vi därför bör tvinga invandrare att svära en ed inför svenska staten att de inte ska begå brott, i synnerhet "hedersrelaterade" brott, och att de ska fråntas sitt medborgarskap om de trots allt begår brott? Står Ni för att barnslöjan är en pedofílsymbol? Allt detta påstår nämligen Gadban.
På Er hemsida skriver Ni att Södertörns högskola "inte tar ställning till Hanna Gadbans åsikter" och att Ni delar ut priset till henne för att hon är en "orädd samhällsdebattör". Hennes åsikter i debattartiklar, radio och TV, samt offentliga vänskapskrets på Facebook är högerextremistiska; där rör sig alltifrån kända företrädare/anhängare för Dispatch International, Avpixlat, Tryckfrihetssällskapet och Sverigedemokraterna. Och det finns flera hundra skärmdumpar på detta som florerar runt på nätet - om Ni så att säga skulle vara intresserade av att ta del av bevismaterialet. Så jag undrar om Ni - trots högre läroverks antidiskrimineringsprincip - skulle ha delat ut Alumnpriset till Adolf Hitler och Ahmadinejad? De var också "orädda debattörer" och "engagerade lärare".

I Ert ställe skulle jag överväga att omvärdera utdelningen av Alumnpriset 2013 till samhällsdebattören Hanna Gadban, inte för att hon inte är en duktig lärare eller student, utan för att detta kommer att ge Södertörns högskola ett dåligt rykte. Ni kommer att anses vara en högskola som prisar islamofobi och rasism! Redan nu debatteras ämnet flitigt på nätet, bland annat på Facebook och Twitter.

Själv hade jag tänkt läsa så kallad "kontinentalfilosofi" hos Er eftersom jag har läst "analytisk filosofi" i några år vid Uppsala universitet. Men nu känner jag mig inte välkommen längre, för Ni verkar inte se islamofobi och rasism som ett problem. Det skulle ju innebära att om jag blev utsatt för diskriminering, så skulle sannolikheten för att Ni ger mig relevant stöd vara liten.
Hanna Gadban om barnslöja som pedofilsymbol:

http:// www.ne wsmi 11. se/artikel/201.3/02/19/bcíxia-bani-fr-ii-p-tvi.iigad-sl-j a

Hanna Gadbans rasistiska medborgarskapsförslag (Kent Ekeroth och SD:s fd partiledare skrev en liknande motion 2012): •littp://www.svd.se/opinion/braiinpun.kt/skarp~ lagstiftxiingen-om-liedersrelaterat-vald 8391328.svd
Jag (Fi) och Linnea Bruno (Fi) i polemik mot Hanna Gadbans rasistiska förslag: http://www.svd.se/opiniQn/braimpiuikt/nya-namn-pa-brott-skapar-
rättsosäkerhet 8399488.svd

I sin replik på vår debattartikel påstår Hanna Gadban att Sverige har varit monokulturellt och blivit mångkulturellt (Sverige harju aldrig ens varit homogent!): http ://www. svd. se/o pinion/braiinpiinkt/det-kravs-fler-"verkty g-mot-hedersvaldet 8409522.svd

Här kritiserar jag och 7 andra debattörer Hanna Gadbans medborgarskapsförslag för att strida mot både Artikel 7 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Artikel 14 i EU-konventionen (jag har jobbat på Amnesty International): http://fermnistisktperspektiv.se/2013/Q8/23/osynliggor-inte-irans-kvimiorattskampar/
Med all respekt,
Mehrtab Motavvas (skriver magisteruppsats i praktisk filosofi och läser idéhistoria vid Uppsala universitet, numera också EU- och riksdagskandidat för Fi)


Ämne: Årets alumn

Från: "Anna Ardin"
Datum: 27 september 2013 23:18:27

Hej,
Jag hörde att ni kommer att dela ut ett pris till Hanna Gadban som årets alumn och vill bara berätta att det gör mig ledsen. Islamofobin ökar medraketfart i Europa och Sverige idag, och just den här kvinnan är en av dem som tydligast agerat murbräcka för att den ska få fäste. Som invandrare och kvinna har hon på ett sätt som de vita män inom SD inte kunnat, fått utrymme i media för exakt de ställningstaganden som tidigare ansetts vara tabu - att anklaga (troende) muslimer som grupp för det ena grövre brottet än det andra. Från kvinnomisshandel till terrorism till pedofili. Alla de fördomar som finns om muslimer och som används för att begränsa deras rättigheter har hon gått in och presenterat "bevis" för.
Det hon gör när hon debatterar är knappast en sund religionskritik som hennes meningsfränder i de rasistiska rörelserna hävdar, utan ett mycket sorgligt sätt att koppla islam som religion och alla de tiotusentals svenskar som håller sin religion för central i sina liv, till grova kränkningar av mänskliga rättigheter. När södertörn väljer att ge

henne pris för detta så slår även detta mot Sveriges muslimer. Det gör mig ont. Och jag hoppas att ni förbereder en smart mediehantering för den glädje som kommer utbryta bland islamofober och motsvarande sorg bland folk som tänker som jag, som ser på nära håll hur uttalanden som Hannas direkt drabbar människor som är eller uppfattas som muslimer.
Vänligen Anna

file:/// C :/Users/shkhwl 12/AppData/Local/T emp/notesCFFBDF/~web3225 .htm

2013-10-07


Anusche Noring

Södertörns högskola har valt ut Hanna Gadban som pristagare för utmärkelsen "Årets alumn" med motiveringen att hon bl a "etablerat sig som en orädd samhällsdebattör". Jag är medveten om att högskolan "inte tagit ställning till hennes åsikter, ställningstaganden eller utspel i olika frågor i samband med utnämningen". Det jag nu undrar är dock om högskolan är medveten om vilka åsikter Hanna Gadban har framfört i olika medier på sistone, som alltså ligger till grund för hennes etablering som en "orädd samhällsdebattör"? Är det verkligen vilka åsikter som helst som får framföras och/eller stödjas för att få kallas för en "orädd samhällsdebattör"?

September 29


Vad säger högskolan till exempel om det faktum att Hanna Gadban beskyllt slöjbärande kvinnor och dem som solidariserat sig med slöjbärande kvinnor för att vara medskyldiga till Ökningen av rasism i samhället pga sitt val att bära slöja? Denna åsikt framförde hon i TV den 19 augusti 2013 (se: http://www.youtube.com /watch?v-8CZN89VWAwo&feature=share) och även på sin egen FB-logg (se de bifogade skärmdumparna). I TV-diskussionen beskyllde hon bl a slöjbärande kvinnor för att själva ha provocerat fram övergreppen mot sig genom att inte vara "tillräckligt integrerade" i samhället.

Skulle ni ha delat ut priset till någon "orädd samhällsdebattör" som hade yttrat en fullt jämförbar åsikt om att "kjolbärande kvinnor själva provocerar fram våldtäkter"? Jag betvivlar detta starkt. Att beskylla människor för att själva provocera fram övergrepp mot sig genom sin klädsel är väl knappast en åsikt som bör legitimeras med ett hederspris från en svensk högskola. Eller?! Jag hoppas verkligen inte det.

Med vänlig hälsning, Anusche Noring

Hijabuppropet - muslim blev attackerad av man pågrund av slöja : Intervju med Foujan och Nabiła
www.youtube.com Anusche Noring October 1

Hej!
Tack för svaret. Men har jag förstått det fel då att Hanna Gadbans utnämning till "Årets alumn" även byggde på att hon "etablerat sig som orädd samhällsdebattör"? Det var ju en del av er egen motivering till prisutdelningen enligt den text som stod på er hemsida. Varför skriver ni så i motiveringen om det enbart är "andra kriterier som legat till grund"? Det är faktiskt lite förvirrande. Jag tycker att Södertörns högskola inte varit särskilt tydlig med att framhäva exakt vilka kriterier som var utslagsgivande för utnämningen av Hanna Gadban. Att man först nämner henne som en "orädd samhällsdebattör" och "förebild" pga detta och senare tar avstånd från hennes åsikter, ställningstaganden och utspel som hon framfört i just den egenskapen av "orädd samhällsdebattör", som alltså skulle ha gjort henne till förebild för andra studeranden, är minst sagt anmärkningsvärt.

I övrigt är det kanske också värt att nämna att samhällsdebattören Hanna Gadban faktikst vägrat att debattera med alla som yttrat avvikande åsikter i de frågor hon framfört som "debattör". Istället för att ta debatten valde Gadban att ignorera, blockera, förtala och t o m polisanmäla några av de personer som inte höll med henne i sakfrågorna. Hon har också offentliggjort delar av privata diskussioner som inte var tänkta för allmänhetens ögon och hängt ut de som deltog i dessa diskussioner med namn och bild på sin Facebook- och sin Twitter-sida för att smutskasta de personer som ogillade hennes politiska ställningstaganden. Är detta den typ av "förebild" Södertörns högskola vill fostra och premiera? En lärare som själv mobbar och hänger ut meningsmotståndare offentligt och kräver att polisen och allmänheten ingriper när folk yttrar avvikande åsikter från hennes i privata sammanhang?

Jag kan bara konstatera att jag själv är glad över att mina barn inte har Gadban som lärare, för jag kan inte på något sätt betrakta en människa som beter sig på detta vis som en "förebild" för andra. Och jag kommer inte att rekommendera någon att söka sig till Södertörns högskola som studerande, med tanke på vilken typ av människor högskolan verkar anse vara "förebilder" för andra studeranden.
Tack för uppmärksamheten.
Med vänlig hälsning,
Anusche Noring

Anusche Moring October 3
http://feministisktperspektiv.se/2013/10/03/sodertorns-hogskoia-
bor-framja-demokrati/ Chat (14)

Anusche Noring
I en Newsmill-artikel från januari 2013 förespråkar Hanna Gadban att barn med särskilda behov inte bör inkluderas i skolans barngrupper, utan hellre särbehandlas. Har ni läst den här debattartikeln? Gör gärna det. Är detta den typen av pegagogik som Hanna Gadban har lärt sig på Södertörns högskola?
Med vänlig hälsning,
Anusche Noring
http://www.newsmill.se/artikel/2013/01/27/inkluderande-arbetss- tt-p-vems-bekostnad
Į Inkluderande arbetssätt, på vems bekostnad? - Artikel av Hanna Gadban -Į Newsmiil
į www.newsmill.se
Į Artikel av Hanna Gadban - Inkluderande arbetssätt, på vems bekostnad? - Det j inkluderande arbetssättet har missförståtts, misstolkats och missbrukats på bekostnad av ļ de elever som är i yttersta behov av att behandlas som individer, de som måste få bli į sedda och bekräftade precis som de är, inte som xxx


Ida Dzanovic

September 30

Jag skriver i nättidning Motargument.se (mot hat & rasism). Tidigare har jag uppmärksammat Hanna Gadbans rasistiska förslag gällande medborgarskap (se länken nedan).
http://motargument.se/2013/08/07/atgarda-hedersvald-
utan-rasistíska-íagforsíag/

Hanna Gadban har uttalat sig bl.a. mot religions frihet (mot böneutrop) något som alla partier i riksdagen var överens om utom KD och SD.
Sitt motstånd till böneutropet hänvisar hon till faktum att vi lever i ett sekulärt land. Hon tolkar sekularism på fel sätt, liksom en Stalinistisk diktatur där religioner får inte synas och höras.

Debattören går gärna ut på en fika med Sverigedemokrater för att tala om politik, använder en tydlig Sverigedemokraternas retorik, sprider hat mot invandrare, mest muslimer, och just därför väljer hon att kalla sig för "muslimsk feminist" (som bonus och rättighet att sprida hatpropaganda het fritt). Jag har ett berg material i redaktionen (liksom andra antirasistiska tidningar/sajter gällande debattören som Ni vill belöna med ett pris!

Det är en rad antirasistiska sajter (liksom jag själv på Motargument.se) som har kritiserat henne, varnat och uppmanat till att dra tillbaka en rad grova uttalande under tiden, men hon som en känd högljudd populist anklagar folk automatiskt för hot, hat och trakasseri - naturligtvis utan någon grund.
Idag fick vi se toppen av isberget! Debattören t.o.m. gillar mest extrema åsikter som talar om att människor ska avlivas och dödas genom medborgargardens aktioner.
Den här debattören belönar Ni med ett pris...

Ingen skola idag har råd för konsekvenser då det gäller skadad förtroende och skolans rykte, speciellt nu då Ni är informerade och väl medvetna om debattörens bakgrund.
Vilka åtgärder tänker Ni ta i den här frågan?
Med vänlig hälsning Ida Dzanovic tel.nr. 073 594 67 60 dagtid, från kl. 12:00 -13:00


2013-10-07 15:29


Ida Dzanovic
Hej Kenneth Wall och tack för Ditt svar!
Jag tror att det kan bli intressant för dig att se hur den här siffran på namninsamlingen växer upp under tiden... ca 5-7 personer skriver på namninsamlingen varje 10-15 minut.
Nu är det 295 personer och till kvällen säkert minst 500. Namninsamlingen startades av muslimska studenter som går på Södertörns högskola där ni tänker belöna personen som aktivt, under senaste åren har spridit propaganda mot invandrare och muslimer -samtidigt som hon försökte hitta skydd bakom titeln "muslimsk feminist".
Muslimska studenter från Södertörns skola fick mycket stöd.
Du ska höra snart riktiga muslimska feminister också - organisation som heter "muslimska feminister" som kritiserar Hanna Gadban.
Men, som sagt... följ upp den här listan som bara växer med antal röster...
Ha en trevlig dag! / mvh
http://www.skrivunder.com
/protestlista mot ..tilldelningen av... arets alumn.....pa södertörnThereze Gårdh

September 29
Som gammal student vid Södertörns högskola blir jag alldeles förfärad när jag läste på er hemsida att ni ska ge ett pris till Hanna Gadban.
Bland annat för att hon är en orädd samhällsdebattör. VET ni vad det är för debattör ni prisar?
EN person som med sina åsikter bryter helt med högre lärosätens diskrimineringsprinciper.
Diskussionerna är i full gång om Södertörn som prisutdelare till Gadban, både på Twitter och på Facebook.
Är ni medvetna om vad för extrema saker Gadban står för? Jag är grymt besviken på er. Grymt besviken! Ni som demokratisk högskola borde veta mycket bättre.
Låt mig skicka med ett litet exempel på vad Gadban "gillar". De flesta vill inte ha medborgargarden som ska ta livet av människor. Och det här är bara ett litet, litet exempel.


Alfonso Orion X Allende

September 29

Hejsan. Hörde att ni ska premiera Hanna Gadban. Tänkte att det kunde vara intressant för er att veta att det verkar som att hon stöder tanken på medborgargarden som tar livet av folk.
Mvh

måndag 10 februari 2014

Borde jag känna mig rasifierad?

Hon är ung kvinna, född i Sverige med föräldrar som har invandrarbakgrud. Hon har en chefstjänst, ett brett nätverk och ett hus i ett välbärgat område! Hon känner sig rasifierad, därför att hennes hår är svart och hennes föräldrar är invandrare!

Hon är en ung kvinna, född i Sverige med föräldrar som har invandrarbakgrund. Hon är akademiker, framgångsrik och har lyckats skapa sig ett känt namn i media! Hon känner sig rasifierad för hon har svart hår och hennes föräldrar har invandrat till Sverige!

Hon är en relativ ung kvinna, med föräldrar som har invandrarbakgrund. Hon kom till Sverige som spädbarn, är politiker, talar flytande svenska och är ledamot i Riksdagen! Hon känner sig rasifierad därför att hennes hår är svart och hennes föräldrar är invandrare!

Listan kan göras långt, men alla dessa kvinnor använder sitt utseende och sin bakgrund som en täckmantel för att inkluderas i en rasifierad identitet där en minoritet behandlas illa på grund av sin ras och hudfärg. Dessa kvinnor har medvetet valt att ge upphov till rasism i Sverige och använder sin tillgång till media som megafon. De kallar sig antirasister men det som de förbiser är att deras fokus på hudfärg, bakgrund och etnicitet i sig själv är rasistiskt. Därför att de enbart lyfter fram olikheter människor emellan och bortser från alla de likheter som förenar oss. Dessa kvinnor har inte haft problem med att göra karriär, tillägna sig ett fint språk och ett brett nätverk där många etniska svenskar inkluderas! Inte heller har de upplevt några som helst problem med att få framträda i svenska medier!

Jag är inskolad på det intersektionella perspektivet. Tycker absolut att kön, ålder, klass och etnicitet påverkar maktstrukturer i vår omvärld. Anser även att detta påverkar vår självbild och vårt självförtroende. Och jag hävdar att detta perspektiv är ett verktyg som hjälper oss att förstå hur hedersvåldsproblematiken uppstår i vissa kulturer, hur man resonerar kring detta när hedersvåldsutövarna ser detta våld som ett sätt att upprätthålla en förlorad heder! Där kön, ålder, klass och etnicitet kan ha en viktig roll i förståelsen av denna mekanism i en sådan analys.

Men jag blir illa till mods när jag ser hur vissa vänsterfeminister använder detta perspektiv som ett verktyg som reducerar människor till en viss kategori där de i sina försök att vara fördomsfria själva faller i fällan. De ser på människor precis på samma sätt som de påstår sig avsky, de dömer en individ efter hennes kön, ålder, etnicitet och klasstillhörighet. Det som dessa så kallade vänsterfeminister gör är att lägga skulden på offret istället för att bekämpa redan existerade fördomar.

Vänsterfeminister
har gått för långt när de i stället för att kämpa för jämställdhet mellan kvinnor och män idag kämpar för att befästa förakt, i alla dess former och mot allt och alla. Förakt mot väst, förakt mot vithet, förakt mot invandrarkvinnor som inte delar deras världsbild, förakt mot föräldrar som inte vill följa deras genusperspektiv, förakt gentemot religionkritiker, och inte minst förakt gentemot liberalt tänkande och individens självförverkligande. De skuldbelägger vårt samhälle och målar upp en bild av Sverige som det mest förtryckande land. De ser den strukturella rasismen implicit i princip allt, även i barnböcker och pepparkakor.

Själv blir jag förstummad! Jag är en invandrarkvinna med muslimsk bakgrund. Jag är varken född eller uppvuxen i Sverige. Jag är en minoritet! Jag har kämpat för att lära mig språket, kunna träda in i den akademiska världen och hävda mig, utan att få hjälp utifrån. Jag är vaken på nätterna för att plugga och arbetar på dagarna. Jag anser att detta är en förutsättning för att lyckas i ett nytt land, med helt annorlunda kultur och nya sociala koder. Jag har inte upplevt svårigheter med att få arbete, att få höga betyg, att skapa ett nytt nätverk, eller med att erövra andras respekt, trots min hårfärg, religion och etniska bakgrund! Det handlar om självval att klättra fram i den sociala rörligheten och skaffa sig ett socialt kapital. Det handlar om vilja att integreras och ta ansvar i stället för att skylla på strukturell rasism!

Jag förstummas när jag betraktar dessa individer som skriker högt i media och gång på gång påminner oss om icke-vitas svårigheter och små möjligheter, om minoriteternas begränsade tillgångar och hedersvåldsutövarnas mänskliga rättigheter! Och jag blir ännu mer förstummad därför att jag inte förstår hur de kan vara så trångsynta. Jag begriper inte att dessa akademiker inte kan se det faktum att de utmålar en farlig bild när de inte uppvisar några som helst ambitioner att förstärka likheter mellan olika kulturer, inte heller någon vilja att skapa sociokulturella arenor för lyckade kulturmöten. Ingen är oskyldig, säger Foucault, alla är medaktörer i maktutövning på mikronivå. Eftersom ingen är oskyldig borde man ha självdistans och se konsekvenserna av sitt handlande. Talar man enbart om olikheterna rasar alla dessa broar som man försöker bygga för en lyckad integration.

Nej, jag vägrar att ingå i den rasifierade identiteten, den är till för de som accepterar att anamma en underordnad position. Jag vägrar att framstå som en förtryckt muslimsk invandrarkvinna, då jag i hela mitt liv valt att bekämpa dessa negativa attityder!

Ni som känner er rasifierade på grund av er hårfärg och föräldrarnas bakgrund har jag inte någon respekt för. Ni är självföraktare, och en självföraktare är inte en bra förebild för våra barn och ungdomar. Ta ett djupt andetag, konfrontera er färgfobi och var tacksamma för det ni har fått istället för att skylla på rasism när det passar!

måndag 13 januari 2014

Till minnet av det barbariska hedersmordet på Fadime Sahindal!


De vill…

Som regnet i en solig, varm sommardag, klev du in i mitt hjärta!
Helt oväntad, helt kaotisk och underbart magisk…
Du var en outtalad kärlek!
Och jag visste, att en sådan kärlek är så kort!
Att en sådan lycka kommer att försvinna fort!
Jag visste, att jag inte får drömma, alldeles för mycket!
Inte får hoppas, alldeles för mycket…
Och att jag, av detta liv, inte heller kommer att få så mycket!

De vill att mitt hjärta sluta slå…
De vill att jag från vår kärlek avstå…
De vill upprätthålla en heder jag inte förstå…
De vill att jag skulle dö…
För de är kärleken tabu…

Men jag vill känna ditt andetag över min hals ständigt!
Jag vill inte släppa taget!
Jag vill leva farligt!
Jag vill fånga en dröm som jag såg i dina ögon, en tanke där vi, någonstans i världen, någon gång i livet, i en obestämd tid, kan bli vi… För evigt!

De säger att jag vanärade deras heder…
De säger att jag bröt mot deras dygder …
De säger att jag fick dem leva i skam …
Och att därför skickar de mig till döden framför mina systrar och bröder…
Vilka barbariska seder!!!!

Farväl och lev väl!!!
Glöm inte att ett liv utan mod är ett fattigt liv…
Och att mitt liv, trots att det var kort, var ett rikt liv!


fredag 10 januari 2014

Kvinnojouren Somayas ställningstagande från GAPF, ett budskap som man har fatatt väl!

Jag tappar ord, men ilskan tar mig an! Ingenting i hela världen får mig att må mer dåligt och känna mig mer äcklad än att se hur kvinnor och organisationer som identifierar sig som rättaktivister och kämpar för att motverka allt förtryck gentemot kvinnor använder sig av just kränkningar mot andra kvinnor som har offrat sin dyrbara tid för att rädda individer som befinner sig i hederskontexten!

Såsom alla vet har föreningen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime) bekämpat hedersvåldet i åratal runt över hela Sverige! I stället för att ge stödet till denna förening och lyfta på hatten till förningens ordförande, den modiga Sara Mohammed, avfärdas hon nu som islamofob! Det paradoxala är att den dubbla utsattheten som muslimska kvinnor blir utsatta för och den barbariska normen som anammar hedersvåldet som ”straff” har föreningen GAPF gång på gång lyft fram och bekämpat. Detta borde räcka för andra föreningar och organisationer att sträcka ut en hand och stödja GAPF i sin kamp mot hedersvåldet istället för att vräka ur sig (direkt och indirekt) sitt fula omdöme som präglas av én rutten och skrämmande kvinnosyn.

Vad innebär detta, om inte en ren trakasseri och uteslutning av kvinnor som inte anses vara ”riktiga muslimer”? Vad innebär detta om inte ett ständigt maktkrig mellan religionskritiker och religionsutövare? Beklagligt nog att se hur religionsutövarna använder alla medlen för att vinna detta ohederliga krig, inte minst genom att stigmatisera och ”diagnosera” religionskritikerna som ”islamofober”!

Det gör ont i mig att jag ,som sekulär muslim, tvingas genombeskåda sådana hatiska attityder som kommer från andra muslimer.

Det gör ont i mig att ”systrar och bröder ” är fullt upptagna med att arrangera hatkampanjer mot kvinnor som kämpar för andras rättigheter! Kämpar för rätten att få leva fritt, att välj den livsstil som man känner sig bekväm med och att välja en partner som man älskar! Det är tyvärr inte helt självklarhet för alla!

Avvakta en ny skandal, denna gång på www.budskapet.se, där man arrangerat en kvällsdebatt vars titel är ” kvinnojouren Somaya och islamofoben Sara Mohammad”
den 12 januari kl. 19:00 www.budskapet.tv.
Delta gärna i debatten om ni vill, ställ gärna frågor och vittna om det vidriga kvinnohatet som kommer från de som ”kräver respekt i detta land”, men som ofta glömmer bort att börja med sig själva och respektera andras integritet!
Fy vad jag skäms, men budskapet har man väl fattat!
https://www.facebook.com/events/590391137700083/?ref=3...


lördag 21 december 2013

Att tolerera det goda våldet!

Det är vansinnigt enkelt att genomskåda den pågående, ensidiga debatten kring rasism och nazism. En debatt som tvingar oss betraktare att undra om det verkligen är så naiva våra politiker och journalister är, eller om de är så listiga att de vill tvinga oss att anamma en bild som delvis överensstämmer med verkligheten, och delvis inte?

Tusentals människor kommer att delta i demonstrationen mot rasism i Kärtop imorgon 22/12- 2013. Man blir varmt om hjärtat över att så många människor vill markera att i vårt Sverige vill vi inte ha rasister, nazister och fascister. En inställning som jag alltid haft då jag deltog i demonstrationer och stod med de kloka människor som är emot rasism, lika mycket som de är emot våld för att bekämpa rasism, SNAIV (Aktivt icke våld). Bland mina mejl läser jag inbjudan till demonstrationen och funderar över det fantastiska tillfället att säga nej till rasism! Men i den här demonstrationen kommer folk att stå sida vid sida med AFA, RF och andra vänsterextremistiska rörelser och därmed bekräftar man det samhälleligt omtalande erkännandet och acceptansen av "Det goda våldet" .

Nej, säger jag! Det goda våldet är lika illa som det onda våldet, vänsterextremister är lika farliga som högerextremister, islamister liksom all slags extremism. Att manifestera sida vid sida med AFA-aktivister signalerar fel moraliska budskap, där vi på grund av vår avsky för rasism tål det goda våldet, och där vår nolltolerans gentemot rasism tål rasistiskt agerande i det godas syfte och där vi i vår strävan efter ett Sverige fritt från rasism och nazism hamnar i ett Sverige där extrem vänster utmålas som hjältar och samhällspoliser.

Jag ser inte någon som helst skillnad mellan högerextremister och vänsterextremister (SMR och AFA). Det äkta kampen mot rasism bör således börja med en konsekvent inställning och nolltolerans gentemot all fascism och all rasism oavsett inom vilka grupper detta existerar. Nolltolerans gentemot trångsynta människor !

Man skulle vilja att folk tar ställning mot alla totalitära ideologier, men detta sker inte genom att man organiserar sin världsbild i rent/orent, acceptabelt/oacceptabelt, gott våld/ ont våld, detta är livsfarligt för ett samhälle, detta är demokratins nedgång. Nåväl, de antidemokratiska strömningarna behöver synliggöras oavsett avsändare, men jag vänder ryggen mot den outtalade toleransen gentemot vänsterextremismen som dominerar media och samhällsdebatten men även i akademiska kretsar! Är det för mycket begärt att kunna vara konsekvent i det här landet?


söndag 1 december 2013

Innan Ni tänder första adventsljuset!

Ta en snabb tillbakablick över veckan som har gått, och fäll gärna en tår över vårt fina Sverige! Fäll gärna en tår över drömmen om demokratin som har gått i kras och om en ett tolerant samhälle där alla får plats!

Nåja, i resten av världen sker paradigmskiften sedan decennier, men här i Sverige sker det oftare, tätare och på ett alarmerande sätt! Vi går mot en allt snabbare sluttande utveckling där hat och förakt legitimeras, försvaras och tolereras! Detta gör mig mörkrädd! Ni känner väl Aftonbladets FD vänsterextrema skribent, Petter Larsson, som var farligt nära främlingsfientlighet när han angrep mig i sin tidning, alltså gav sig på en invandrarkvinna med muslimsk bakgrund. Nu uppmanar han till våld och försvarar AFA, inte konstigt att han känner samhörighet med sina gamla kamrater!

http://t.co/XDuE23kH1H. http://www.aftonbladet.se/kultur/article17930306.ab.

Nu har vi även rapparna, som använder sig av subkultur som vapen för att bekämpa SD, men hur då? Ja, genom att uppmana till ett ”blått och gult” våld förstås! http://gaffa.se/nyhet/78651. Läs även http://btledarblogg.wordpress.com/2013/11/29/stakset-och-timbuktu-las-machiavelli/

Megafongrabbar gör också skillnad i vårt fina Sverige http://t.co/Jk88YqtcYu!

Det förvånar mig verkligen att ”EN DEL AV VÄNSTERN ” tydligen har väldigt svårt att förstå att vänsterextrema är lika EXTREMA som högerextrema? Skillnaden är dock att de första gömmer sig bakom den "goda självbilden" och ett ofta outtalad ändamål, naiv syn på rasism. Underligt är det att just självutnämnda antirasister och extremvänstern som brinner för att bekämpa rasism och ondskan försvarar å andra sidan våld och jihadism. Deras motto är: - ” Kampen är målet. Kriget ger näring”. Inte desto mindre blir jag mörkrädd när ungdomar imiterar tårttanten genom att tårta henne.

http://nyadagbladet.se/inrikes/ungdomsorganisation-tartade-tartkvinnan/

Vad ska vi säga till våra barn, elever, ungdomar när de läser Aftonbladet, när de lyssnar på tv och när de söker låtar på You tube och finner våldsamma låtar? Vilket pedagogiskt svar ska vi hitta på för att våra ungdomar, Sveriges framtida generation, inte ska ta sådana vänsterextrema skribenter och sådana hatiska rappare som förebild? Jag blir rädd och min oro över våra barn och ungdomar ger mig en klump i magen. Undrar någon över varför några ungdomar bränner bilar? Eller ansluter sig till jihadism? De är ju en konsekvens av vad som händer ute i samhället!

Rasism och mänskohat har blivit Sveriges nya diskurs, och de som har myntat detta hyllas! Manshatande feminister, som å ena sidan talar om jämställdhet och å andra sidan visar sitt hat gentemot pojkar och män, vad kan detta vara om inte könsdiskriminering? Och hör och häpna, de angriper GAPF, en organisation som jobbar dag och natt för att bekämpa hedersvåldet där även unga pojkar kan drabbas!

http://jamstalldhetsfeministern.wordpress.com/2013/11/29/stod-till-pojkar-och-man-ar-oacceptabelt/ Men det visade sig att de har angett faktafel, läs GAPF:s pressmeddelande

https://www.facebook.com/notes/gl%C3%B6m-aldrig-pela-och-fadime-riksf%C3%B6rening/riksorganisationen-gapf-pressmeddelande-ungdomsstyrelsen/634832636555712

Nåväl, jag avslutar med det bästa jag har läst denna vecka av Marcus Birro; -
”Dimman ligger tät över slagfältet. Många beskjuts för vad andra gjort. Kom upp ur skyttegravarna. Sträck ut en hand. Bjud in till samtal och möten. Vi står här och väntar på er. Vi har stått här rätt länge nu. Välkomna upp och in. De svåra frågorna kräver nya förhållningssätt. Tillsammans kan vi göra den världen till en bättre plats för oss själva och våra barn”.
http://www.expressen.se/kronikorer/marcus-birro/manga-feminister-siktar-pa-fel-saker/

Tänd ett ljus men låt det aldrig brinna ner! Sträck ut en hand och bjud in till samtal istället för hat och förakt, finns det något hopp där ute?...